Meny:

Mögel i hus
Fukt och mögel
Mögelsanering
Mögel
Mögelsympton

 

Sekretess och Annons-policy

mögel i hus och mögelsanering

Välkommna till Mögel i hus (Mögelihus.com) här hittar du information om mögel, mögelsanering och andra aspekter av mögelproblem i hus och deras åtgärdande. Vårt mål är att inom kort var Sveriges ledande informationskälla om fukt, mögel och mögelsanering. Du hittar mer information längre ner på sidan.

Mögel i hus

Mögel i hus är ett allvarligt problem. Det kan inte bara orsaka stora skador på huset och dess struktur utan också ha betydande effekter på de boendes hälsa. Något som alla som, liksom jag, bott i ett mögel infekterat hus kan bekräfta. Mögel ger ökad trötthet och försämrat immuneförsvar, med ständiga sjukdomar och förkylningar som följd. Mögel i hus kan också orsaka astma, utslag, infektioner och slemhinneirritationer. Det har med andra ord en lång rad negativa hälsoaspekter som påverkar inte bara en hälsa utan en vardagsliv och energi nivåer också.

Mögel i hus kan finnas även om man inte känner doften av det och kan ha en negativ hälsoeffekt även om man inte känner doften. I ett angrepp där man känner doften från mögel i hus kommer doften också bita sig fast i kläder, hår etc och vara något du tar med dig dit du går.

>

Vad är Mögel

Det finns en stor mängd olika sorters mögel. Alla är olika typer av mikroskopiska svamper som växer på olika ytor. Mögel i hus är inte nädvädigtvis samma mögel som du hittar på bröd eller äpplen. Och olika hus kan ha angripits av olike typer av mögel. En vanlig sorts mögel är svart mögel och om du vill veta mer om denna typ av mögel rekommenderar jag att du läser vår svart mögel sida. Mögelsporer finns alltid i luften och om de hittar en bra plats att etablera sig på, som en fuktig punkt i ett dåligt ventilerat hus så kommer de att börja växa där. Om du vill veta mer om mögel i allmänhet bär du läsa vår introduktion till mögel.

Varför uppstår Mögel i hus

Mögel i hus kan uppstå av en lång rad olika själ. Det kan vara relaterat till konstruktionen av ett hus. Vanligtvis i nyare hus. Konstruktionsfel som kan orsaka mögel inkluderar bristande ventilation, att kärnved inte användes där fukt kan nå träet, att konstruktionen utsattes för regn eller fukt under konstruktionen och inte fick torka innan arbetet slutfördes etc etc. Mögel som uppstår pga konstruktionsfel är ofta men inte alltid byggföretaget som byggde husets ansvar.

Andra orsaker till mögel i hus inkluderar vattenläckor, skador på husets ytskikt som tillåter regn att tränga in, utebliven behandling av yt trä etc etc. Bästa sättet att undvika mögel är att bygga enligt gängse metoder och inte falla efter med underhållet. Ventilation är också mycket viktig eftersom ventilation motverkar att fuktiga områden bildas och hjälper till att motverka skadliga effekter om mögel trots allt uppstår genom att leda bort skadliga ämnen som möglet avsöndrar från huset.

Mögel och fuktskador täcks inte alltid av ordinarie försäkring och det är därför bra att ha en tilläggs försäkring mot mögel som inkluderar skador på hus och mögelsanering. Anticimex är ett av de företag som erbjuder mögelförsäkringar.

Vem bär ansvaret för mögel i hus

Ansvarsreglerna för mögel i hus kan vara lite förvirrande och nedan skrivna skall ses som en mycket grov översikt och inget annat. Om du vill veta mer läs en artikel som fokuserar mer på ansvarsfrågan och prata med en jurist. Förenklat kan dock sägas att i nybyggda hus ansvarar konstruktören vanligtvis för fel. I begagnade hus ansvarar säljaren för mögel i hus endast om detta var ett dolt fel. Om felet däremot borde ha upptäckts vid en inspektionen av en fackman (som man alltid bör anlita för att undersöka ett hus innan man köper det) så är säljaren ansvarsfri oavsett om möglet i huset de facto upptäcktes eller inte. Huruvida det borde ha upptäck är relevant inte om de upptäcktes. Om säljaren informerar säljaren om dolt mögel, eller misstankar om dolt mögel i hus innan köpet fullbordas så är säljaren inte heller ansvarig utan köparen bär ansvaret själv.

Mögelsanering

Om man upptäcker mögel i hus skall möglet omedelbart saneras. Mögelsanering är bäst genomfört av en fackman som är kunnig beträffande mögelsanering, Detta då det är viktigt att man får bort allt mögel och då dessa har tillgång till mögelgifter som inte finns tillgängliga för allmänheten att köpa. Vid mycket små angrepp av mögel i hus kan det dock vara ett alternativ att genomföra mögelsaneringen själv. I dessa fall är det viktigt att ta bort och byta ut allt angripa så väll som närliggande material. Du kan läsa mer om mögelsanering på mögelsanering sidan.